Ağu
10th

Akvaryum Kurulumu

Posted by TamamenAlintidir
  • Akvaryum Kurulumu

Bir akvaryum kurmaya karar verdiysek, yapacağımız ilk şey evimizin hangi köşesine koyacağımıza karar vermektir. Bu bölge kesinlikle direk güneş ışığı almamalı, akvaryumla uğraşırken hareket kabiliyetimizi kısıtlamamalı, aynı zamanda çok ayak altında olmamalı, birde akvaryum bulunan odanın nem oranının yüksek olacağı unutulmamalıdır. Akvaryumumuzun sehpasının dolaplı olması, bize ilerde her şeyin elimizin altında olmasını sağlayacaktır. Dolap yüksekliğinin oturulan yerden rahatça seyredilebilecek hizada olması görünümü güzelleştirecektir. Unutulmaması gereken bir nokta da sehpa ile akvaryum arasına ince bir köpük (strafor) koymaktır, bu zemindeki ve sehpadaki titreşimleri emerek balıkların paniklemesini önler. Diğer bir faydası da akvaryumun ağırlığıyla köpük dengeli olarak sıkışıp, yapım sırasında bir ölçüsüzlük varsa bunu minimuma indirmesidir. (daha fazla…)

Ağu
10th

Filtreleme İşlemleri

Posted by TamamenAlintidir

 FİLTRELER VE FİLTRELEME

 -NEDEN FİLTRE ?

 Balıklar solungaçları ve dışkıları vasıtasıyla amonyak üretirler.Ayrıca amonyak ,akvaryumda bulunan bozulmuş yem artıkları ve organik bileşiklerin aracılıyla da meydana gelir.Amonyak balıklar için zehirlidir.Bu maddenin yüksek olduğu akvaryumlardaki balıkların ani ölümleri kaçınılmaz olmakla beraber amonyağın daha az olduğu ortamda uzun süre yaşayan balıklar da tehlike altındadır. (daha fazla…)

Ağu
10th

Genel Akvaryum Bilgileri:

Posted by TamamenAlintidir

Akvaryum hobisine yeni başlayanlar için 50 litrelik bir tank yeterlidir. (Ama daha büyüğü her zaman daha iyidir) 50-60 litrelik bir tankta çok fazla balık bir arada bulundurulamaz. Bununla beraber bu kapasitede bir tankta başlangıç için bakımı kolay olan balık türleri beslenebilir. Büyük tankların bakımının çok çok zor olacağının söylendiğine şahit olmuşsunuzdur. Aslında tam tersidir. Küçük su kütlelerinde biyolojik dönüşüm geç oluşur. Kolay bozulabilir. Isı farkları daha belirgin olur. Büyük bir akvaryumda ise biyolojik dönüşüm daha kısa sürede meydana gelir. Kolay kolay bozulmaz. Su kütlesi de büyük olduğu için akvaryumda ani ısı değişimleri meydana gelmez.Bu sayfada, akvaryum hobisine yeni başlayanlar için bir takım bilgilere yer vereceğim. Tankın kapasitesi şu şekilde hesaplanır: (daha fazla…)

Ağu
10th

Bazı Balıkların Ömürleri

Posted by TamamenAlintidir

Bazı Balıkların Ömürleri

Hobiciler tarafından sıkça sorulan soru balığım ne kadar yaşayacak sorusudur. Bu soru balıktan balığa çok farklılık gösterir. Genel olarak büyük balıklar küçüklerden, yumurta dökenlerden canlı doğuranlardan daha uzun ömürlüdür. 2 en popüler balık olan Beta ve Japon Balığı arasında ciddi ömür farkı vardır. Betalar 2 yılı biraz geçebilirken, Japon balıkları 10 sene kadar yaşayabilir. Aşağıda bazı balıkların ömürleri bulunmaktadır. (daha fazla…)

Ağu
10th

İhracatta Ödeme Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

1. AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır. Bankalar ve özel finans kurumları, ithalatçılardan akreditif talimatı aldıktan 10 gün içersinde ithal müsaadesi düzenler ve buna dayanarak döviz satışı yaparlar. Genel esaslar içerisinde vadeli akreditif açılabilir. Ödeme vadesi konşimento veya taşıma senetleri üzerinden serbestçe belirlenir. Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi düzenlemeden veya Döviz Tevdiat Hesabı açıldığına ilişkin kayıt bulunmayan (vadeli akreditif hariç) ithal edilmiş malların gümrükten çekişine izin verilmez. (daha fazla…)

Ağu
10th

İhracatta Teslim Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

INCOTERMS 2000

EXW EX WORKS (…..named place) İŞYERİNDE TESLİM (……. olarak belirtilen yerde) EXW (İşyerinde teslim ) terimi, malların satıcı (ihracatçı) tarafından kendi işyeri, depo veya fabrika ya da taraflarca belirlenen her hangi bir yerde taşıma aracına yüklenmeden ve gümrük işlemleri yapılmadan alıcının ( ithalatçının) tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının yükümlülüğü malları alıcı için hazır hale getirmesiyle sona erdiğinden bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü temsil eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yükleme ve/veya çıkış gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının deposu, fabrikası veya belirlenen yerden alınarak alıcının istediği yere götürülmesi ile ilgili tüm hasar ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Diğer taraftan, taraflarca malların yüklemesinde sorumluluk ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini istenirse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade ederek belirtilmelidir. Alıcı doğrudan veya dolaylı olarak ihracat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse, EXW terimi kullanılmamalıdır. Bu durumlarda, satıcının yükleme, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi koşuluyla FCA terimi kullanılmalıdır. (daha fazla…)

Ağu
6th

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)

Posted by TamamenAlintidir

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)

Güzel ve biraz yumuşak mizaçlı olduğu için beslemesi zevkli olan bir Malawi Gölü Cichlididir. Genellikle, akvaryum hobisinde Cytocara Moori;  ‘yunus cichlid’  olarak bilinir. Daha önceleri Haplochromis sınıfında ‘Haplochromis moorii’ ismiyle sınıflandırılmıştı, ancak daha sonra Cyrtocara’ya ait olan bir tür olduğu kesinleşmiştir. Mavi yunus lakabı, yunus balığına kafa yapısı ile benzediğinden gelmektedir. Yunuslar, Malawi Gölünde nadir bulunan bir türdür ve çok geniş bir dağılım alanı olmamasına rağmen çoğu ihracatçılar bu balığı ihrac etmek için LUMBAULO ve MALOMBE’ye gelir,bu balık ilk olarak1968 yılında ihracat ortamına girmiştir. Şimdi ise yunuslar, akvaryum hobisinin tanınan bir türü haline gelmiştir. (daha fazla…)

Ağu
5th

Pseudotropeus Socolofi (Mavi Prenses)

Posted by TamamenAlintidir

Mavi Prensesler Malawi Gölü’nün kayalık kısımlarında yaşarlar. Otçul ağırlıklı beslenirler. Sarı prenseslere benzerlikleriyle dikkat çekerler yalnız sarı prenseslere oranla çok daha agresiftirler. Akvaryumda 1 erkek, 4 veya 5 dişi beslenmesinde yarar vardır. Erkek-dişi ayrımı dikkatli bakıldığında yüzgeçlerinden yapılabilir. Mavi Prensesler, diğer malawi türleri gibi ağızda kuluçka yaparlar. Kuluçka süresi 15-20 gün arasıdır. 5-6 cm boyutlarındaki bir dişi rahatlıkla yavru verebilir. Balığın agresifliğinden bahsetmiştik. Kendi türlerine karşı daha da agresiftir. Dişi oranını çok tutmakta akvaryumda bu türden tek erkek beslemekte fayda vardır. Bu balıklar, en az 1 metrelik akvaryumlarda 26 derece sus sıcaklığında, bol kayalı ve saklanma yeri çok olan bir ortamda beslenmelidir. Karma akvaryumlarda bakılabilir ama diğer türlerle devamlı didişme içinde olacaktır. Balığın gözlemlediğim iyi yönlerinden birisi, dişiler yumurta ve yavrularına çok bağlıdır ve zor şartlarda bile kuluçkalığını devam ettirebilmektedir. Yavruları 1-1,5 cm den sonra renklenmeye başlarlar. Dişi ve erkek aynı renktedir. Büyük akvaryumlarda 15-18 cm ye kadar büyüyebilmektedir. Bitkisel yemlerle beslenmesi balığın sağlığı ve renklerinin güzelliği açısından önemlidir.

http://www.cichliddunyasi.com

Ağu
4th

Nimbochromis Livingstoni (Yaşayan Kaya)

Posted by TamamenAlintidir

Yaşayan kaya akvaryumumuzda beslediğimiz güzel desenli malawi türlerinden biridir.Malawi gölünün sığ çamurlu kısımlarında yaşar,küçük balıkları yiyerek yaşamını sürdürür.Akvaryumumuzda etçil ağırlıklı yemlerle beslenmelidir.Diğer malawitürleri gibi ağızda kuluçka yapar.Dişi yaşayan kaya bir seferde 100 yumurtayı ağzında tutabilir.Agresif bir balıktır,çok yer ve diğer türlere göre çok çabuk gelişir.1mt den küçük akvaryumlarda beslenmemelidir.1erkek 3 dişi şeklinde beslenmesi en uygunudur.

 http://www.piscesforum.com ‘dan alıntıdır.

Ağu
4th

Sarı Prenses(Labidochromis caeruleus)

Posted by TamamenAlintidir

Sarı prensesler için karma akvaryumların vazgeçilmez balıklarıdır diyebiliriz.Dişinin ve erkeğin renkli oluşu tercih edilmelerinin başlıca sebeplerindendir.1/3-4-5 beslenmesi dişilerin rahat bir kuluçkalık geçirmeleri için şarttır.Genelde bitkisel ağırlıklı yemlerle beslenirler.Yavru alınması kolay bir türdür diyebiliriz.(Tabi ki biraz tecrübe kazandıktan sonra)Yavrularınında küçükken renkli olması onların ayrı bir özelliğidir.Boyların özellikle erkeklerde 15-16 cm i,dişilerde 12-13 cm i bulur.Erkek dişi ayrımı biraz zordur.Belli bir tecrübeden sonra ayrım rahatlıkla yapılabilir.Zor su şartlarına en dayanıklı türdür.Yavrularını ağzında çok iyi saklarlar.Malawi türlerine meraklı arkadaşlara tavsiye edilir.Diğer türlerle uyumlu bir balıktır. Resimde ki yetişkin bir erkektir.  

 http://www.piscesforum.com ‘dan alıntıdır.

Ağu
3rd

Incoterms 2000 – Eylül 2007 – Nakliye Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

 

EXW
İŞYERİNDE TESLİM
(… olarak belirtilen yerde)

 

 
“İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi mahallinde veya başka bir ismen belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde, alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder.
 
Böylece bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir.
 
Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satım sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir hükümle belirli hale getirilmelidir. Alıcı eğer doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartıyla, FCA terimi kullanılmalıdır.

Ağu
3rd

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)

Posted by TamamenAlintidir

 Malawi gölünün daha çok güney-güneybatı bölgelerinin fazla derin olmayan 3-10 metrelik dibi kumluk olan sahil kesimlerinde yaşamaktadır.Boyları yaklaşık 25 cm kadar büyür.Erkeklerde yaş ilerledikçe kafa ortaya çıkar.Çiftleşme dönemlerinde biraz agresifleşebilirler.Diğer malawi türleri gibi ağızda kuluçka yaparlar.Bir batımda 60-80 arası ve daha fazla yavruyu rahatlıkla verebilir.Yavruları diğer türlere göre geçgelişir.Bakıldıkları akvaryumun 300 lt ve üzerinde olmasında fayda vardır.Baştada belirttiğim gibi tabanın kumluk olmasından hoşlanırlar.Dişiler için mağaralar yapıldıktan sonra geniş yüzme alanları bırakılması iyi olur.1/3 veya 2(erkek)/6-7(dişi) şeklinde beslenmesi huzurlu bir akvaryum için iyi olur.

http://www.piscesforum.com ‘dan alıntıdır.

Ağu
2nd

Pseudotropheus Socolofi Albino (Snow Prenses)

Posted by TamamenAlintidir

 Malawi gölünün agresif sert balıklarıdır.Beyazın üstüne uçlara doğru sararan yüzgeçleri vardır.Otçul ağırlıklı yemlerle beslenmelidir.Dişi erkek ayrımı güçtür.Cinsel olgunluğa ulaşan dişiler,yumurta toplamaya başladığında karnı şişer.O zaman cinsiyet ayrımı daha rahat yapılır.1/4-5 oranında beslenmesi dişilerin kuluçkalık dönemlerinde ve diğer zamanlarda erkeğin ilgisini dağıtmak için faydalı olur.Ağızda kuluçka yaparlar.Bol kayalıklı akvaryumları severler.Diğer sevdikleri şeyfe kumları kazmaktır.Akvaryumun dekoru yapılırken bunlar göz önüne alınmalıdır.Karma akvaryumlarda agresif oldukları için sorun çıkarırlar.Erkekler bölgecidir.Yeni başlayan arkadaşlara belli bir tecrübeden sonra beslemelerini öneririm.

http://www.piscesforum.com  ‘dan alıntıdır..