Ağu
10th

İhracatta Ödeme Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

1. AKREDİTİFLİ ÖDEME Akreditif; ihraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda ödemenin yapılacağına ilişkin bir teminattır. Bankalar ve özel finans kurumları, ithalatçılardan akreditif talimatı aldıktan 10 gün içersinde ithal müsaadesi düzenler ve buna dayanarak döviz satışı yaparlar. Genel esaslar içerisinde vadeli akreditif açılabilir. Ödeme vadesi konşimento veya taşıma senetleri üzerinden serbestçe belirlenir. Türk Parası Transfer Belgesi, Döviz Satım Belgesi düzenlemeden veya Döviz Tevdiat Hesabı açıldığına ilişkin kayıt bulunmayan (vadeli akreditif hariç) ithal edilmiş malların gümrükten çekişine izin verilmez. (daha fazla…)

Ağu
3rd

Incoterms 2000 – Eylül 2007 – Nakliye Şekilleri

Posted by TamamenAlintidir

 

EXW
İŞYERİNDE TESLİM
(… olarak belirtilen yerde)

 

 
“İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi mahallinde veya başka bir ismen belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde, alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder.
 
Böylece bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir.
 
Fakat taraflar çıkışta, malların yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını isterlerse, bu husus satım sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir hükümle belirli hale getirilmelidir. Alıcı eğer doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda, satıcının yüklemeyi, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere kabul etmesi şartıyla, FCA terimi kullanılmalıdır.