Ağu
10th

Dış Filtre Hakkında HERŞEY…

Posted by TamamenAlintidir

Konular: 1. Dış filtreler 2. Filtre seçimi 3. Dış filtre temizliği 4. Filtre malzemeleri ve katmanlar 5. Filtrede aktif karbon kullanımı 6. Filtre özellikleri 7. Filtrelerde sık karşılaşılan problemler, muhtemel nedenler, çözümleri 8. Dış filtre ve elektrik kesintisi 9. Filtre marka ve web siteleri (daha fazla…)

Ağu
10th

Filtreleme İşlemleri

Posted by TamamenAlintidir

 FİLTRELER VE FİLTRELEME

 -NEDEN FİLTRE ?

 Balıklar solungaçları ve dışkıları vasıtasıyla amonyak üretirler.Ayrıca amonyak ,akvaryumda bulunan bozulmuş yem artıkları ve organik bileşiklerin aracılıyla da meydana gelir.Amonyak balıklar için zehirlidir.Bu maddenin yüksek olduğu akvaryumlardaki balıkların ani ölümleri kaçınılmaz olmakla beraber amonyağın daha az olduğu ortamda uzun süre yaşayan balıklar da tehlike altındadır. (daha fazla…)