Ağu
10th

Dış Filtre Hakkında HERŞEY…

Posted by TamamenAlintidir

Konular: 1. Dış filtreler 2. Filtre seçimi 3. Dış filtre temizliği 4. Filtre malzemeleri ve katmanlar 5. Filtrede aktif karbon kullanımı 6. Filtre özellikleri 7. Filtrelerde sık karşılaşılan problemler, muhtemel nedenler, çözümleri 8. Dış filtre ve elektrik kesintisi 9. Filtre marka ve web siteleri (daha fazla…)

Ağu
10th

Balıklarımız için ev yapımı yemler…

Posted by TamamenAlintidir

Ev Yapımı Yemler : Cichlid’lerinizin mümkün olduğunca sağlıklı ve renklerinin doğal parlaklıklarında   olmalarını istiyorsanız doğru yemlerle beslemek çok önemlidir. Her zaman olmasa da genelde Cichlid’lerin renklerinde solmalar görülür. Bunun nedeni zayıf ve yanlış diyettir (yemlemedir). Bütün balık yemleri aynı şekilde üretilmez ve bu nedenle Cichlid’lerinizi besleyeceğiniz yem konusunda seçici olmanız gerekir. Memeli hayvanların yağlarından üretilen yemlerden kaçınmalısınız.

(daha fazla…)

Ağu
6th

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)

Posted by TamamenAlintidir

Cyrtocara moorii (Yunus Cichlid)

Güzel ve biraz yumuşak mizaçlı olduğu için beslemesi zevkli olan bir Malawi Gölü Cichlididir. Genellikle, akvaryum hobisinde Cytocara Moori;  ‘yunus cichlid’  olarak bilinir. Daha önceleri Haplochromis sınıfında ‘Haplochromis moorii’ ismiyle sınıflandırılmıştı, ancak daha sonra Cyrtocara’ya ait olan bir tür olduğu kesinleşmiştir. Mavi yunus lakabı, yunus balığına kafa yapısı ile benzediğinden gelmektedir. Yunuslar, Malawi Gölünde nadir bulunan bir türdür ve çok geniş bir dağılım alanı olmamasına rağmen çoğu ihracatçılar bu balığı ihrac etmek için LUMBAULO ve MALOMBE’ye gelir,bu balık ilk olarak1968 yılında ihracat ortamına girmiştir. Şimdi ise yunuslar, akvaryum hobisinin tanınan bir türü haline gelmiştir. (daha fazla…)

Ağu
5th

Pseudotropeus Socolofi (Mavi Prenses)

Posted by TamamenAlintidir

Mavi Prensesler Malawi Gölü’nün kayalık kısımlarında yaşarlar. Otçul ağırlıklı beslenirler. Sarı prenseslere benzerlikleriyle dikkat çekerler yalnız sarı prenseslere oranla çok daha agresiftirler. Akvaryumda 1 erkek, 4 veya 5 dişi beslenmesinde yarar vardır. Erkek-dişi ayrımı dikkatli bakıldığında yüzgeçlerinden yapılabilir. Mavi Prensesler, diğer malawi türleri gibi ağızda kuluçka yaparlar. Kuluçka süresi 15-20 gün arasıdır. 5-6 cm boyutlarındaki bir dişi rahatlıkla yavru verebilir. Balığın agresifliğinden bahsetmiştik. Kendi türlerine karşı daha da agresiftir. Dişi oranını çok tutmakta akvaryumda bu türden tek erkek beslemekte fayda vardır. Bu balıklar, en az 1 metrelik akvaryumlarda 26 derece sus sıcaklığında, bol kayalı ve saklanma yeri çok olan bir ortamda beslenmelidir. Karma akvaryumlarda bakılabilir ama diğer türlerle devamlı didişme içinde olacaktır. Balığın gözlemlediğim iyi yönlerinden birisi, dişiler yumurta ve yavrularına çok bağlıdır ve zor şartlarda bile kuluçkalığını devam ettirebilmektedir. Yavruları 1-1,5 cm den sonra renklenmeye başlarlar. Dişi ve erkek aynı renktedir. Büyük akvaryumlarda 15-18 cm ye kadar büyüyebilmektedir. Bitkisel yemlerle beslenmesi balığın sağlığı ve renklerinin güzelliği açısından önemlidir.

http://www.cichliddunyasi.com

Ağu
4th

Nimbochromis Livingstoni (Yaşayan Kaya)

Posted by TamamenAlintidir

Yaşayan kaya akvaryumumuzda beslediğimiz güzel desenli malawi türlerinden biridir.Malawi gölünün sığ çamurlu kısımlarında yaşar,küçük balıkları yiyerek yaşamını sürdürür.Akvaryumumuzda etçil ağırlıklı yemlerle beslenmelidir.Diğer malawitürleri gibi ağızda kuluçka yapar.Dişi yaşayan kaya bir seferde 100 yumurtayı ağzında tutabilir.Agresif bir balıktır,çok yer ve diğer türlere göre çok çabuk gelişir.1mt den küçük akvaryumlarda beslenmemelidir.1erkek 3 dişi şeklinde beslenmesi en uygunudur.

 http://www.piscesforum.com ‘dan alıntıdır.

Ağu
4th

Sarı Prenses(Labidochromis caeruleus)

Posted by TamamenAlintidir

Sarı prensesler için karma akvaryumların vazgeçilmez balıklarıdır diyebiliriz.Dişinin ve erkeğin renkli oluşu tercih edilmelerinin başlıca sebeplerindendir.1/3-4-5 beslenmesi dişilerin rahat bir kuluçkalık geçirmeleri için şarttır.Genelde bitkisel ağırlıklı yemlerle beslenirler.Yavru alınması kolay bir türdür diyebiliriz.(Tabi ki biraz tecrübe kazandıktan sonra)Yavrularınında küçükken renkli olması onların ayrı bir özelliğidir.Boyların özellikle erkeklerde 15-16 cm i,dişilerde 12-13 cm i bulur.Erkek dişi ayrımı biraz zordur.Belli bir tecrübeden sonra ayrım rahatlıkla yapılabilir.Zor su şartlarına en dayanıklı türdür.Yavrularını ağzında çok iyi saklarlar.Malawi türlerine meraklı arkadaşlara tavsiye edilir.Diğer türlerle uyumlu bir balıktır. Resimde ki yetişkin bir erkektir.  

 http://www.piscesforum.com ‘dan alıntıdır.

Ağu
2nd

Pseudotropheus Socolofi Albino (Snow Prenses)

Posted by TamamenAlintidir

 Malawi gölünün agresif sert balıklarıdır.Beyazın üstüne uçlara doğru sararan yüzgeçleri vardır.Otçul ağırlıklı yemlerle beslenmelidir.Dişi erkek ayrımı güçtür.Cinsel olgunluğa ulaşan dişiler,yumurta toplamaya başladığında karnı şişer.O zaman cinsiyet ayrımı daha rahat yapılır.1/4-5 oranında beslenmesi dişilerin kuluçkalık dönemlerinde ve diğer zamanlarda erkeğin ilgisini dağıtmak için faydalı olur.Ağızda kuluçka yaparlar.Bol kayalıklı akvaryumları severler.Diğer sevdikleri şeyfe kumları kazmaktır.Akvaryumun dekoru yapılırken bunlar göz önüne alınmalıdır.Karma akvaryumlarda agresif oldukları için sorun çıkarırlar.Erkekler bölgecidir.Yeni başlayan arkadaşlara belli bir tecrübeden sonra beslemelerini öneririm.

http://www.piscesforum.com  ‘dan alıntıdır..